29/11/2015

Tajemnice wody

Japoński naukowiec dr Masaru Emoto jest autorem jednego z najbardziej sensacyjnych odkryć przełomu tysiącleci.

 Masaru Emoto 1943 - 2014
Udowodnił naukowo, że materia to nie wszystko, gdyż najważniejszy jest przenikający ją duch, który – jak dalece wydawałoby się to nieprawdopodobne – w określonych sytuacjach w przejmujący i aż nadto wyrazisty sposób potrafi zamanifestować swoją obecność. Gdzie? W zwykłej, a może raczej należałoby powiedzieć : niezwykłej wodzie, którą na co dzień traktujemy bezrefleksyjnie, instrumentalnie, przedmiotowo.

Tymczasem  woda może magazynować nie tylko informacje, lecz również uczucia i stany świadomości.
Całkowicie oczywisty dla medycyny energetycznej fakt, iż woda jest w stanie magazynować informacje, ortodoksyjni naukowcy określali dotychczas mianem szarlatanerii. Książka The Message from the Water (Wieści z wody) Masaru Emoto (tytuł niemiecki: Die Botschaft vom Wasser - Posłannictwo wody) rozstrzyga ten problem na korzyść medycyny energetycznej.

W ciągu 12 lat pracy naukowej japońskiemu badaczowi udało się zdobyć dowody na to, że woda może magazynować nie tylko informacje, ale również uczucia i stany świadomości.
Skoro woda reaguje na warunki środowiska, zanieczyszczenie, muzykę i modlitwę, Mr. Emoto z zespołem naukowym przeprowadził doświadczenie, jak myśli i słowa wpływają na kształt kryształów destylowanej wody. Słowa napisał na maszynie na oddzielnych karteczkach, nadając im odpowiedni ładunek mentalny i emocjonalny a następnie przykleił je taśmą do butelek z wodą destylowaną.

Po 24 godzinach wodę zamroził i wykonał zdjęcia jej kryształów.


W książce Emoto przedstawiono m.in. zdjęcia kryształów informacyjnych. Każdy z nich daje się reprodukować i za każdym razem będzie posiadał taką samą postać, co dotyczy również różnorodności form kryształów.
17 stycznia 1995 r. w Hanshin-Awaji w Kobe wystąpiło silne trzęsienie ziemi. Trzy dni później z wody pobranej z wodociągów w Kobe wykonane zostały zdjęcia kryształów lodu. Wyglądało na to, jakby woda przejęła strach, panikę i wielkie cierpienie, które ludzie odczuwali bezpośrednio po trzęsieniu ziemi. Kryształy były całkowicie zniekształcone. Odzwierciedlały to, co przeżyli ludzie.

Trzy miesiące później ponownie pobrano próbki z wodociągów. Stało się to w okresie, gdy do Kobe płynęła pomoc i sympatia z całego świata. Badania zdawały się wskazywać na to, że woda również wchłonęła te uczucia.

Słowa jako informacje

Kryształy zamrożonej wody wykazywały różne reakcje na muzykę - nieoczekiwanie wystąpiła duża ich różnorodność. Następnie sprawdzano reakcje wody na wypowiadane słowa. Okazało się, że istnieje duża różnica pomiędzy wykrzyczanym ze złością - Ty głupcze, a powiedzianym przyjaźnie. - Jaki z ciebie głupiec. Zdecydowano się więc przeprowadzić badania wody poddanej działaniu słowa pisanego.

Wodę rozlewano do dwóch takich samych szklanych buteleczek. Potem na jedną z nich naklejano kartkę z wydrukowanym słowem dziękuję. Na drugą butelkę naklejano słowa ty głupcze i pozostawiano butelki na jedną noc. Następnego dnia wodę zamrażano i fotografowano uformowane kryształy. Za każdym razem rezultat badania był taki sam: miedzy dwiema butelkami wykryto zauważalne różnice.

Kryształ powstały z wody opisanej hasłem Adolf Hitler wygląda podobnie, jak kryształy, które poddane zostały działaniu słów - Czynisz mnie chorym i zabiję cie.
Była również niewielka liczba zdjęć, na których woda nie uformowała kompletnych kryształów, ale wyglądało na to, że próbowała się krystalizować. Zdaje się to sugerować, że nie ma człowieka, który byłby wyłącznie zły.

W czasie swoich eksperymentów Emoto nigdy dotychczas nie udało się otrzymać siedmiokątnego kryształu. Dopiero, kiedy pewien japoński kapłan modlił się nad wodą przy tamie Fujiwara do siedmiu Duchów Szczęścia - z pobranej podczas modlitwy próbki wody otrzymano prezentowany tu przepiękny i majestatyczny obraz kryształu.

Jedzenie - akt ceremonialny i magiczny

W świetle powyższego jasne staje się znaczenie - jeszcze do niedawna powszechnie praktykowanego - rytuału błogosławienia jedzenia. Jedzenie przeszło przecież różne koleje losu, nim trafiło na nasz stół i jego pole może być zdezorganizowane, chaotyczne a przynajmniej nie dostosowane wibracyjnie do naszego. Błogosławienie posiłku nie jest więc zabobonem, czy bezużytecznym mamrotaniem, lecz intencjonalnym aktem, praktycznym działaniem mającym za cel zaadaptowanie wibracji jedzenia do naszych własnych - jest kluczem inicjującym proces asymilacji. Duchowni do dziś to praktykują modląc się i stawiając znak krzyża.

W konkluzji widzimy, że akt pożywienia może stać się potężną, pełną magicznej mocy ceremonią - świadomą asymilacją i komunikacją na wszystkich poziomach egzystencji. Możemy dzięki niej zwiększyć stopień organizacji naszego pola, uczynić je drożnym kanałem dla energii kosmicznej i przyspieszyć naszą ewolucję duchową – zmienić życie na lepsze.

Przykłady:

Reakcja na muzykę
Znając doskonałe efekty muzykoterapii, Mr. Emoto wykonał doświadczenie, pokazujące jaki wpływ ma muzyka na wodę. Umieścił wodę destylowaną pomiędzy dwoma głośnikami, na czas jednej godziny. Następnie wodę zamroził i sfotografował jej kryształy. Efekty? Poniżej...


Miejsce
Masaru Emoto bada również jaki wpływ na nasze życie ma woda, z której korzystamy na co dzień – ta w kranach i studniach – i która nas otacza – w rzekach, jeziorach, stawach:


Zastanówmy się teraz jak wygląda woda w naszym organizmie … Na co dzień większość ludzi pije wodę wodociągową. Dodatkowo przepełnieni są stresem i agresją. Oglądają brutalne programy i filmy, a także słuchają „ostrej i pobudzającej” muzyki oraz negatywnych wiadomości w radiu i telewizji…

Doniosłość odkryć Masaru Emoto staje się oczywista, jeśli uświadomić sobie, że woda stanowi około 70% składu organizmu dorosłego człowieka. Wnioski z nich płynące stały się przedmiotem badań w wielu już krajach. Teza, że woda może swoimi wibracjami wpływać na nasz organizm i my możemy wibracją myśli i słów wpływać na wodę, otwiera ogromny obszar możliwości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz