16/06/2023

Kiwi lek na zaparcia.

Zjadanie dwóch owoców kiwi dziennie może przynieść ulgę w przypadku zaparć – wynika z badania opublikowanego w „The American Journal of Gastroenterology”. Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego (FGID), takie jak zaparcia czynnościowe (FC) i zespół jelita drażliwego z dominującym zaparciem (IBS-C), są powszechne i mają negatywny wpływ na jakość życia pacjentów.

Badanie przeprowadzone we Włoszech, Japonii i Nowej Zelandii porównywało skuteczność spożywania dwóch owoców kiwi dziennie z innym naturalnym środkiem - psyllium, które jest błonnikiem pochodzącym z babki jajowatej. Obie grupy pacjentów otrzymywały odpowiedni środek przez 4 tygodnie, po czym następował 4-tygodniowy okres przerwy, po którym podawano drugi środek przez kolejne 4 tygodnie.

Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego (FGID) obejmują między innymi zaparcia czynnościowe (FC) i zespół jelita drażliwego z dominującym zaparciem (IBS-C). Niedawne badania epidemiologiczne ujawniły globalne rozpowszechnienie FC na poziomie 11,7 proc., zaś IBS-C na poziomie 1,3 proc.

Pacjenci z zmagający się z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego mogą mieć wiele objawów, w tym wzdęcia i ból brzucha. Do rozwoju objawów czynnościowych ze strony przewodu pokarmowego przyczynia się wiele czynników, w tym wiek, dieta, styl życia, leki, zaburzony skład flory jelitowej, zwiększona przepuszczalność ściany jelita, stany zapalne oraz współistniejące problemy psychiczne, takie jak lęk i depresja.